top of page
foto11.jpg
foto8.jpg

Rugklachten zijn de meest voorkomende aandoeningen die mensen in Nederland kennen. Meestal ligt de oorzaak in weinig bewegen. Mensen zitten veel achter de computer of in de auto. Vaak zijn werkzaamheden; bijvoorbeeld teveel en onbedacht tillen, teveel zitten in de zelfde houding op kantoor of in de auto de oorzaak van veel klachten en pijn in de rug. Vaak hoor je de opmerking van: “mijn rug is versleten daar is toch niets meer aan te doen”, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. 

Soms is scheefstand van het bekken of een verschil in beenlengte de oorzaak van veel rugklachten, waarbij wervels dan niet goed op hun plaats zitten. Mensen gaan dan naar een fysiotherapeut of een chiropractor waarbij wervelgewrichten vaak op een harde manier worden gemanipuleerd het zogenaamde kraken.  Of zij krijgen steunen, c.q. verhogingen in de schoenen die het te korte been moeten ondersteunen.


De Dornmethode: genoemd naar de therapievorm van Dieter Dorn (Zuid-Duitsland), is geheel anders. Op een zachte manier en in de beweging  wordt beenlengte verschil gecorrigeerd. Door de wervels in de beweging te manipuleren wordt scheefstand van de rug gecorrigeerd. Het is allemaal te simpel voor woorden van wat er gebeurd. Maar de feiten liegen er niet om.
Het enige wat wij gebruiken zijn de  handen die “luisteren” naar het lichaam. 

De uitdrukking voor deze methode is: ik heb geen hulpmiddelen nodig alleen maar de opmerkzaamheid van mijn handen is hier op zijn plaats.

Hoe wordt er te werk gegaan ?

Er is eerst een onderzoek van de rug door middel van kijken naar en aftasten van de wervelkolom; het bekken en vaststellen van beenlengte verschil. Op een  zachte manier wordt de beenlengte gecorrigeerd, daarna volgt een correctie van de rug. Wervels worden indien mogelijk zoveel mogelijk op hun plaats gezet. Alles gebeurt in de beweging van het lichaam. De behandeling is vrijwel pijnloos en roept geen schrikreacties op.

Meestal is het resultaat direct zichtbaar en voelbaar. Daarna volgt er een zachte massage van de rug met St.-Janskruidolie, deze olie, gewonnen uit de bloei van het St.-Janskruid ,zorgt ervoor dat het bindweefsel  en de spieren langs de wervelkolom soepel worden. De tussenwervelschijven gaan  weer in volume toenemen. Hierdoor  kunnen de zenuwen die ingeklemd waren tussen de wervels waren weer optimaal functioneren. 

Veel mensen die jarenlang met rugklachten lopen kunnen door deze unieke therapie geholpen worden en zo pijnvrij  worden.


Bijzondere effecten kan men bereiken bij: 
Bekkeninstabiliteit
Bekkenscheefstand 
Scoliose
Nek- en schouderklachten
Kifose 
Lordose 
Hoofdpijnen
Diverse klachten van het bewegingsapparaat en de interne organen


Voor wie is de Dornmethode geschikt?
Eigenlijk is Dorntherapie voor iedereen geschikt, leeftijd maakt niet uit. Kleine kinderen, pubers, volwassenen en ouderen kunnen allemaal baat hebben bij een Dornmethode behandeling. Veel gezondheidsproblemen komen voort uit de rug. Een verschoven rugwervel kan veel klachten veroorzaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan maagklachten, bedplassen, hoofdpijn, nek- en schouderpijn, uitstralende pijn in armen en benen en veel meer. Het zijn meestal klachten waarbij je niet direct een link legt met een verschoven wervel. Bij bovenstaande zaken kan de Dorntherapie uitkomst brengen.  

Meer specifiek:
bottom of page